Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Αγγλικά όλων των επιπέδων

Επίπεδα παιδιών:
A, B, C, D Senior
Σε ένα χρόνο δυο τάξεις, για παιδιά

Επίπεδα ενηλίκων:
beginners-elementary
pre-intermediate- intermediate
upper-intermediate- advanced (B2-C1)

Lower σε 3 χρόνια για ενήλικες.

Proficiency σε 4 χρόνια για ενήλικες και σε 5 χρόνια για παιδιά από 10 χρονών και επάνω.

Business English για τις ανάγκες οποιασδήποτε εργασίας, με ή χωρίς την απόκτηση πτυχίου.

Πτυχίο TOEIC για ενήλικες σε 3 ή σε 6 μήνες ανάλογα το επίπεδο.

Από 2 ώρες την εβδομάδα (ανάλογα τις ανάγκες), χωρίς μετακίνηση.

Με Online μαθήματα μέσω ειδικού προγράμματος από τον υπολογιστή σας, για προφορικά και listening.

Σε όλα τα επίπεδα, στο πρώτο μάθημα, η πρώτη ώρα είναι δωρεάν.

Website: http://online-english4all.blogspot.com/
e-mail: online.english4all@gmail.com

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Welcome!

Online μαθήματα αγγλικών όλων των επιπέδων, τιμές άπειρα προσιτές για όλους.
Εύκολα και γρήγορα από το σπίτι, την εργασία, άμεσα με καθηγητή όπως τα ιδιαίτερα μαθήματα.